Parkanon Listatehdas Oy

DESIGN tjänster

En stor del av vår kundkrets består av arkitektbyråer / arkitekter, konstruktörer och inredningsdesigners. Vi övervakar varje steg i samarbetsprocessen och hos oss får de en helhetsservice som till hundra procent matchar deras behov och önskemål: från val av träråvara till ytbehandlad och monteringsfärdig produkt.

Vi har valt att själva tillverka och underhålla våra profilblad, vilket på många sätt ökar flexibilitet gentemot kunderna och deras behov. Speciellt när det gäller att tillverka mer krävande profiler samt att bearbeta olika träslag. För att få en bättre visuell kvalitet är det viktigt att välja och använda träslag efter ändamål och miljö samt att limma profilen i längdriktning.

Vi hanterar olika trämaterial allt enligt kundens behov och önskemål. De vanligaste är furu, ask, ek, björk. Vår produktion består av en komplett maskinpark och en flexibel packningsavdelning.

Fundamentet i vår verksamhet utgörs av dessa tre värderingar kvalitet, flexibilitet och kundorienterat synsätt.  

Genomgående för våra produkter är att de håller en hög kvalitet och att de lever upp till de höga krav du ställer på dem.

Vår styrka är en välanpassad tillverkningsprocess som tillåter flexibilitet och kundanpassade produkter i den seriestorlek som du önskar eller behöver.

Vare sig det gäller standardprofiler / -lister eller speciallösningar, är vi en unik partner för dig med erfarenhet och kompetens och hos oss har vi alltid dig i fokus.

Referenser

Några exemplaren av projekter vi har deltagit.