FI EN

Historia

Parkanon Listatehdas jatkaa vahvan osaamisen perinnettä

 

Yksilölliseen palveluun ja projektikohteisiin erikoistunut Parkanon Listatehdas Oy jatkaa parkanolaisen puujalostuksen vahvaa perinnettä. Tehtaan listavalmistuksen historia ulottuu aina vuoteen 1946, jolloin Parkanoon perustettiin Karmi Oy.

 

Vuonna 1966 Karmi Oy:n osakkaaksi tullut Kalle Ilonen osti vähitellen muut osakkaat pois ja alkoi painottaa listojen tekoa. Hän rakensi vuonna 1972 listatehtaan Kolmostien varteen tontille, jolla Parkanon Listatehdas nykyään toimii. Karmi Oy:n nimi vaihtui tuolloin Lista ja Karmi Oy:ksi, ja kun karmien teko 1980-luvulla loppui, toiminta jatkui nimellä Parkanon Lista Oy.

 

1980-luku oli vahvaa kasvun aikaa. Tiloja laajennettiin moneen kertaan, rakennettiin esimerkiksi iso kehyslistatehdas, rimotuslaitos ja uudet kuivaamot. Yrityksestä tuli paitsi Suomen markkinajohtaja myös Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin listatehdas. Tuotantotiloiltaan 1,2 hehtaarin listajätti valmisti kehys-, kaluste-, koriste- ja rakennuslistoja sekä tilauksesta erikoisosaamista vaativia jalopuisia seinä- ja kattomateriaaleja sekä listoja. Kasvun huumassa Ilosen perhe myi yrityksensä Rauma-Repolalle joulukuussa 1988.

 

Kun Rauma-Repola ja Yhtyneet Paperitehtaat fuusioitiin vuonna 1990, Parkanon Listatehtaasta tuli Yhtyneiden tytäryhtiö. Kuusi vuotta myöhemmin Yhtyneet Paperitehtaat, Kymmene ja Repola fuusioituivat ja uusi yhtiö UPM-Kymmene Oyj aloitti toimintansa. Itsenäinen Parkanon Lista Oy tuli mukaan tähän kokonaisuuteen.

 

Vuoden 2004 jälkeen Parkanon Lista Oy lakkautettiin ja toiminta jatkui UPM:n tuotantolaitoksena eli Parkanon jalostetehtaana. Kun UPM vuonna 2009 ilmoitti toteuttavansa strategisia muutoksia toiminnassaan, päätyi myös Parkanon tuotantolaitos lopetuslistalle.

 

Uusi ja rohkea alku

 

Vuosikymmeniä jatkuneen listanvalmistuksen päättyminen oli Parkanossa järkytys, jota ei ollut helppo hyväksyä. Anne Talonen-Levula, Hilkka Ala-Kauhaluoma ja Tommi Kujala päätyivätkin perusteellisen pohdinnan jälkeen yhdistämään eri sektoreiden osaamisensa ja ilmoittamaan UPM:lle, että he haluavat ostaa Parkanon tehtaan.

 

Rohkeisiin toimiin heitä siivitti tuolloin huoli oman ja muiden työn jatkuvuudesta. Päätös syntyi yhdessä ja pikkuhiljaa, ja pitkä kokemus antoi ymmärrystä, mitä voisi tehdä toisin. Pohdintojen tuloksena oli lopulta selkeä varmuus siitä, että kaikki menee hyvin.

 

Parkanon Listatehdas Oy -nimellä toiminta käynnistyi vuonna 2010. Kaupanteon jälkeen kontaktoitiin asiakkaita ja hankittiin tehdastilaan koneita. Rohkea toiminta kannatti, sillä ensimmäisen vuosikymmenen aikana työntekijöiden määrä yli kolminkertaistui alkuun verrattuna ja yrityksen liikevaihto kasvoi hallitusti. Yritys työllistää nyt noin 40 henkilöä. Anne Talonen-Levula vastaa raaka-ainehankinnasta ja kotimaan myynnistä, Tommi Kujala viennistä ja Hilkka Ala-Kauhaluoma taloudesta.

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä