FI EN
Vastuullisuus

Vastuullisuus

Enemmän puusta – parempi matka kohti tulevaisuutta

Valmistamme tuotteemme massiivipuusta. Se on luonnonmukainen materiaali, jota on Suomessa aina käytetty. Jokapäiväiseen toimintaamme kuuluu niin puun kuin muidenkin käytettävien materiaalien kestävä käyttö.

 

Suurin osa puutavarasta on luonnolisesti toimitettavissa valmiissa tuotteissa. Muut tuotantoprosessista jäävät osat kierrätetään mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi höyläämällä ne pienemmiksi tuotteiksi tai kierrättämällä kokonaan toiseen tuotantoprosessiin toisiksi tuotteiksi. Toinen hyvä esimerkki on höyläämisestä syntyvä kutteripuru joka käytetään lämmitysenergiana parkanolaisissa kodeissa sekä tehtaan omien 11 000 m² tilojen lämmityksessä.

 

Prosessimme on miltei vedetön, ja etsimme jatkuvasti energiatehokkaampia vaihtoehtoja tiloihin ja tuotantoketjuun. Esimerkkinä siirtyminen LED-valaistukseen.

 

Vastuullinen toiminta näkyy mm. seuraavissa osa-alueissa:

  • sertifioidut ja vastuullisesti hankitut raaka-aineet
  • ympäristöystävälliset pintakäsittelyaineet
  • sivujakeiden asianmukainen kierrätys
  • yhteistyökumppaneiden valinta

Avainasemassa meillä on myös vuorovaikutteisuus niin työyhteisön sisällä kuin sidosryhmäsuhteissa. Arvoissamme korostuvat tasa-arvo, viihtyvyys, oikeudenmukaisuus ja osallistavuus.

 

Vaikuttaako EU:n puutavara-asetus Parkanon Listatehtaan tuotteiden valmistukseen?

Käytämme tuotteissamme vain puutavara-asetusten mukaisia raaka-aineita ja sertifioituja puulajeja. Tehtaallamme on puun alkuperän varmistava PEFC-sertifikaatti.

 

Hyödynnämme käytetyn materiaalin tarkasti, ja sivujakeiden käyttö on suunniteltua. Me myös kierrätämme syntyvän jätteen vastuullisesti.

 

Mikä on PEFC?

PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFC-sertifioinnissa asetetaan vaatimuksia sertifioidun puuraaka-aineen ja puutuotteiden seurannalle koko toimitusketjussa.

 

PEFC-sertifioinnilla pyritään varmistamaan muun muassa monimuotoisuuden turvaaminen sekä metsien terveyden ja kasvun ylläpito.

 

Kun hankit PEFC-sertifioituja puutuotteita meiltä, voimme yhdessä tukea metsien kestävää hoitoa maailmanlaajuisesti.

 

 

Parkanon Listatehtaan PEFC-sertifikaatti ›
Lue lisää PEFC-sertifikaatista ›

 

Parempi tulevaisuus tehdään puusta

Puun erityisominaisuudet tekevät siitä erittäin ympäristöystävällisen materiaalin:

  • toimii hiilinieluna koko elinkaarensa ajan
  • kierrätettävä materiaali
  • energiatehokas valmistusprosessi

Meillä metsästä on aina pidetty huolta mm. varmistamalla metsien uusiutuminen istuttamalla puuta kaatamisen jälkeen riittävästi. Näin myös tulevat sukupolvet voivat nauttia uusiutuvasta luonnonvarasta. Pohjoismaissa kasvaakin yhä metsää suhteellisesti enemmän kuin monissa muissa maissa, vaikka sitä hyödynnetäänkin paljon. Suomessa istutetaan vuosittain 174 000 000 tainta kaadetun metsän tilalle.

 

Puu terveyden edistäjänä

Olemme kiinnostuneet myös puun terveysvaikutuksista, ja olemme olleet mukana Luonnonvarakeskuksen (LUKE) Wood for Good (W4G VN/2884/2019) -hankkeessa. Hankkeessa tutkittiin rakennuksen tai tuotteiden käyttäjään fysiologisesti ja psykologisesti vaikuttavat ratkaisut ja mekanismit.

 

Näin puu tukee terveyttä:

  • Antibakteerinen materiaali – parempi sisäilma
  • Vähentää tutkitusti stressin oireita – alentaa verenpainetta, sykettä ja stressihormonien määrää
  • Erinomaiset akustiset ominaisuudet – miellyttävämpi elinympäristö
Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä