Ansvarsfullhet

Ansvarsfullhet

Mer av trä – en bättre väg mot framtiden

Vi tillverkar våra produkter av massivt trä. Det är ett naturligt material som alltid har använts i Finland. I vår dagliga verksamhet ingår hållbar användning av både trä och andra material.

 

Största delen av virket levereras naturligtvis som färdiga produkter. Övriga delar som blir över i produktionsprocessen återvinns om möjligt, till exempel hyvlas de till mindre produkter eller också återvinns de helt för andra produkter i andra produktionsprocesser. Ett annat bra exempel är kutterspån som uppstår vid hyvling. Kutterspån används som uppvärmningsenergi i hem i Parkano och för att värma upp våra egna fabrikslokaler på 11 000 m².

 

Vår process är nästan vattenfri och vi söker ständigt mer energieffektiva alternativ för lokaler och produktionskedjor. Ett exempel är övergång till LED-belysning.

 

Den ansvarsfulla verksamheten syns bland annat inom följande delområden:

  • certifierade och ansvarsfullt skaffade råvaror
  • miljövänliga ytbehandlingsmedel
  • lämplig återvinning av restprodukter
  • val av samarbetspartner

Växelverkan både inom arbetsgemenskapen och i relationerna med samarbetspartner har också en nyckelroll hos oss. I våra värden betonas jämlikhet, trivsamhet, rättvisa och delaktighet.

 

Påverkar EU:s förordning om timmer hur produkterna tillverkas vid Parkanon Listatehdas?

Only timber that meets EUTR criteria and are ceritified or carry valid proof of

I våra produkter använder vi endast råvaror enligt förordningen om timmer och certifierade träslag. Vår fabrik har ett PEFC-certifikat som säkerställer träets ursprung.

 

Vi utnyttjar materialet som används omsorgsfullt, och använder restprodukter planenligt. Vi återvinner också det avfall som genereras på ett ansvarsfullt sätt.

 

Vad är PEFC?

PEFC är ett internationellt skogscertifieringssystem som främjar ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk över hela världen. I PEFC-certifieringen ställs krav på övervakning av certifierade träråvaror och träprodukter i hela leveranskedjan.

 

Syftet med PEFC-certifieringen är att säkerställa bland annat att mångfalden tryggas samt att skogarnas hälsa och tillväxt upprätthålls.

 

När du köper PEFC-certifierade träprodukter av oss kan vi tillsammans stödja en hållbar skogsvård i hela världen.

 

 

 

PEFC-certifikat ›
Läs mer om PEFC-certifikatet ›

 

En bättre framtid skapas av trä

Träets särskilda egenskaper gör att det är ett mycket miljövänligt material:

  • fungerar som kolsänka under hela sin livscykel
  • återvinningsbart material
  • energieffektiv tillverkningsprocess

Vi har alltid tagit hand om skogen. Bland annat säkerställer vi att skogarna förnyas genom att plantera tillräckligt med träd efter avverkning. På så sätt kan också kommande generationer njuta av förnybara naturresurser. I de nordiska länderna växer det fortfarande förhållandevis mer skog än i många andra länder, trots att skogen också utnyttjas i stor utsträckning hos oss. I Finland planteras årligen 174 000 000 plantor i stället för avverkad skog.

 

Det hälsofrämjande träet

Vi är också intresserade av träets hälsoeffekter, och vi har deltagit i Naturresursinstitutets (LUKE) projekt Wood for Good (W4G VN/2884/2019). I projektet undersöktes lösningar och mekanismer som fysiologiskt och psykologiskt påverkar användaren av en byggnad eller av produkter.

 

Så här stöder trä hälsan:

  • Ett antibakteriellt material – bättre inomhusluft
  • Har visat sig minska stressymptom – sänker blodtrycket, pulsen och mängden stresshormoner
  • Utmärkta akustiska egenskaper – en trevligare livsmiljö
Reklambyrå Semio | Publiceringssystem Webio