För oss är projekttillverkning ett naturligt sätt att arbeta. Vi har tillverkat projektprodukter nästan lika länge som vi har existerat. Tack vare långvarig erfarenhet, mångsidig kompetens och leveranssäkerhet kan våra kunder fokusera på sina kärnfunktioner. En proaktiv konsultativ produktutveckling möjliggör de bästa möjliga lösningarna, från den tidiga planeringsfasen till det slutliga genomförandet.

 

Vi medverkar i båda nybyggande och renovering. Vi förverkligar med yrkesskicklighet mycket olika typer av objekt, till exempel kontorsbyggnader, skolor, daghem, sjukhus, köpcentrum, museiverkets objekt, hotell och fartyg.

 

För att underlätta projekten tillverkar och levererar vi alltid de objektspecifika produkterna enligt en överenskommen specifikation. I produkterna vi erbjuder ingår träbaserade ytmaterial för tak- och väggytor, såsom takribbor, väggribbor och specialpaneler av hög kvalitet.

  Arkitektprofil, furu + lasyrbehandling

 

Vi tillverkar produkterna från början till slut på vår fabrik i Parkano. Omfattande råvarulager av olika träslag erbjuder otaliga möjligheter. Formen kan vara till exempel STS, STP eller specialpaneler som är specialbeställda och planerade för objektet. Vi tillverkar golvbrädor med HLL-profil i massivt trä till exempel av björk-, ek-, bok- eller EM-furumaterial.

 

Vårt engagemang för hållbar utveckling återspeglas bland annat i att träråvaran kommer från hållbara källor i enlighet med kraven i PEFC-ursprungscertifikatet. Läs mer om ansvarsfullhet ›

 

Skäl att välja Parkanon Lista:

 • kostnadseffektivitet
 • i rätt tid
 • konsultativ försäljning och produktutveckling
 • leveranssäkerhet
 • avtalsenlig leverans

Leveransalternativ för projektprodukter

 • utöver finsk furu och björk också ädelträslag som ek, tuja, mahogny, bok och ask
 • vi väljer ut sågat furuvirke på fabriken också i EM-kvalitet eller annan kundspecifik kvalitet
 • kundspecifika profilalternativ
 • sågat eller kluvet virke
 • vid behov artificiell torkning
 • struktur av lameller limmad i längdriktning eller av ett enda trästycke
 • obehandlad, lackerad, vaxad, tonad eller övermålad, också specialtoner och brandskydd med vattenbaserade ämnen

 

Reklambyrå Semio | Publiceringssystem Webio