Verksamhet

HISTORIA

En stark tradition av kunnande fortsätter

Listtillverkningen vid fabriken går tillbaka i tiden ända till 1946. Under årtiondenas lopp har produktsortimentet och vårt arbete finslipats till vad det är i dag, och vi fortsätter utvecklingsarbetet på kundernas villkor.

 Läs mer om vår historia ›

 

VÅR VERKSAMHET I DAG OCH I FRAMTIDEN

Lösningar av hög kvalitet för varje objekt och projekt

Vid Parkanon Listatehdas tillverkas högklassiga produkter för timmerinklädnad och inredning inomhus. Vårt specialområde är projektobjekt och också i de mest krävande projekten samarbetar vi i hög grad med arkitekter och planerare. De färdiga produkterna är avsedda för krävande och särskilda offentliga lokaler, såsom hotell, stora sjukhus, skolor och daghem. Företagets kunnande utnyttjas också vid saneringen av gamla offentliga objekt som Museiverket övervakar.

 Mer om projektbyggande ›

Produktinformation och broschyrer ›

 

En internationellt känd aktör

Av det vi producerar går ungefär hälften till andra länder än Finland. De viktigaste exportländerna är England och Tyskland. Vi går in på nya marknader i Sverige och Kanada.

 

En säker och kunnig partner

Till de starka sidorna hos Parkanon Listatehdas hör att produktionen är flexibel och att vi har en mycket stor produktionskapacitet. Därför har vi också möjlighet att tillverka våra egna skärverktyg. Vi har också finslipat vår leveranssäkerhet och kvalitetskontroll. Fabriken har stora råvarulager och teknisk expertis för att optimera råvaran för varje produkt.

 

Vi satsar på hållbarhet

Vi lär oss ständigt nya saker om trä och produkter. Vi handlar enligt principerna för hållbar utveckling både när det gäller att skaffa råvaror och att tillverka och leverera produkter. Vi förbinder oss att handla socialt hållbart och så att vi skyddar miljön i vår dagliga verksamhet enligt vad som krävs för PEFC-certifieringen. Vi har satsat bland annat på att sortera och återvinna avfall, och våra lokaler värms upp med hjälp av förnybara restprodukter. Vi kommer att satsa på miljöfrågor också framöver. Läs mer om vår hållbara verksamhet ›

 

Reklambyrå Semio | Publiceringssystem Webio