Historia

Parkanon Listatehdas fortsätter en tradition av stark kompetens

 

Parkanon Listatehdas Oy har specialiserat sig på individuell service och projektobjekt och vi fortsätter den starka traditionen av träförädling i Parkano. Fabrikens listtillverkning går tillbaka ända till 1946, då Karmi Oy grundades i Parkano.

 

År 1966 blev Kalle Ilonen delägare i Karmi Oy och så småningom köpte han ut de andra delägarna och började fokusera på listtillverkningen. År 1972 byggde Ilonen en listfabrik vid Riksväg 3 på den tomt där Parkanon Listatehdas i dag driver sin verksamhet. Karmi Oy bytte samtidigt namn till Lista ja Karmi Oy, och när tillverkningen av karmar upphörde på 1980-talet, fortsatte verksamheten under namnet Parkanon Lista Oy.

 

1980-talet var en tid av stark tillväxt. Lokalerna utvidgades flera gånger. Till exempel byggdes en stor fabrik för ramlister, en läktningsanläggning och nya torkanläggningar. Företaget blev marknadsledare i Finland och därtill också den största och mest mångsidiga listfabriken i Norden. Listproduktionsenheten med sina imponerande 1,2 hektar tillverkade ram-, möbel-, dekorations- och byggnadslistor. På beställning tillverkades också med specialkompetens vägg- och takmaterial och lister i ädelträ. När tillväxten var på topp sålde familjen Ilonen företaget åt Rauma-Repola i december 1988.

 

Rauma-Repola och Yhtyneet Paperitehtaat slogs samman 1990 och Parkanon Listatehdas blev ett dotterbolag i Yhtyneet Paperitehtaat. Sex år senare fusionerades Yhtyneet Paperitehtaat, Kymmene och Repola. Ett nytt bolag, UPM-Kymmene Oyj, inledde sin verksamhet. Det självständiga Parkanon Lista Oy blev en del av helheten.

 

Efter 2004 lades Parkanon Lista Oy ner och verksamheten fortsatte som produktionsanläggning vid UPM, det vill säga Parkanon jalostetehdas. När UPM år 2009 meddelade om strategiska förändringar i verksamheten, hamnade också produktionsanläggningen i Parkano på nedläggningslistan.

 

 

En ny djärv början

 

I Parkano kom det som en chock att årtionden av listtillverkning lades ner. Beslutet var svårt att acceptera. Anne Talonen-Levula, Hilkka Ala-Kauhaluoma och Tommi Kujala övervägde situationen noggrant. Till slut bestämde de sig för att förena sitt kunnande inom olika sektorer och meddelade UPM att de ville köpa fabriken i Parkano.

 

Drivkraften bakom den djärva handlingen var oron för att de själva och andra skulle bli utan arbete. Det gemensamma beslutet växte fram så småningom, och den långa erfarenheten gav insikt om vad man skulle kunna göra annorlunda. Resultatet var till sist en tydlig visshet om att allt skulle gå bra.

 

År 2010 inleddes verksamheteten under namnet Parkanon Listatehdas Oy. Efter affären kontaktade man kunder och skaffade maskiner för fabriken. Det djärva initiativet bar frukt: under det första årtiondet mer än trefaldigades antal anställda och företagets omsättning ökade kontrollerat. I dag sysselsätter företaget omkring 40 personer. Anne Talonen-Levula ansvarar för råvaruanskaffningen och försäljningen i Finland, Tommi Kujala är kommunikationsansvarig och Hilkka Ala-Kauhaluoma har hand om ekonomin.

 

Reklambyrå Semio | Publiceringssystem Webio